Gemeenten verhogen woonlasten fors

Veel huizenbezitters zullen schrikken als ze de nota van hun gemeente op de deurmat vinden. De tarieven zijn een stuk harder gestegen dan de inflatie, zo blijkt uit het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis.

De onroerendezaakbelasting (OZB) is met gemiddeld 5,3% gestegen en de afvalstoffenheffing zelfs met gemiddeld 7,8%.

Soms stijgingen met dubbele cijfers

In totaal verhogen 53 van de 363 gemeenten de OZB dit jaar met meer dan 10%. In Amsterdam, Ermelo, Renkum, Opmeer en Nunspeet is de nota zelfs met meer dan 20% opgelopen. Van dit rijtje is de gemeente Opmeer, in Noord-Holland, de absolute koploper, met een lastenstijging van maar liefst 41%. Dit betekent dat huiseigenaren daar gemiddeld 121 euro meer moeten betalen.

Er zijn overigens ook gemeenten die de OZB hebben verlaagd. Huiseigenaren in Venlo betalen dit jaar 6% minder dan in 2020. Ook in Goeree-Overflakkee, Weesp, Ommen en Oosterhout is de OZB met minimaal 2% verlaagd.

Stijging veroorzaakt door hogere zorgkosten gemeenten

De stijging lijkt ingegeven door de hogere kosten die gemeenten moeten betalen voor jeugdzorg en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de begroting sluitend te krijgen, wentelen ze deze kosten af op huiseigenaren.

Dit tot ongenoegen van de Vereniging Eigen Huis, die ervoor waarschuwt dat de OZB verder kan oplopen, als gemeenten met hun begroting voor 2022 aan de slag gaan. De belangenvereniging roept het kabinet daarom op om nu afspraken te maken over een aanvullend budget, om nieuwe lastenverzwaringen te voorkomen.

Ook afvalstoffenheffing fors omhoog

Naast de OZB gaat ook de afvalstoffenheffing fors omhoog: met gemiddeld gemiddeld 7,8%. Dit komt omdat gemeenten de kosten voor het storten en verbranden van afval vorig jaar ruim zagen verdubbelen. De overheid wil zo recycling bevorderen. Gemeenten berekenen deze extra lasten door aan inwoners.

Omdat gemeenten hun eigen tarieven mogen vaststellen, signaleert de Vereniging Eigen Huis ook hier grote onderlinge verschillen. In Baarn stijgt de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens (gezinnen) met ruim 57%, wat neerkomt op een verhoging van 143 euro.

Ook huiseigenaren in de gemeenten Haren en Ten Boer moeten slikken. Zij zien de afvalstoffenheffing stijgen met respectievelijk 118% en 49% naar 369 euro, omdat hun gemeenten bestuurlijk zijn samengevoegd met de stad Groningen. Deze gemeenten staan dan ook bovenaan de lijst met totale woonlastenstijgingen.

In sommige gemeenten gaat de rekening juist omlaag. Huishoudens in Olst-Wijhe, Arnhem en Bronckhorst betalen dit jaar ruim 20% minder aan afvalstoffenheffing. Dat betekent een meevaller van 50 tot 60 euro.

Wat moet ik betalen?

Ben je benieuwd in hoeverre de tarieven voor jou gaan stijgen of dalen en hoe zich dat verhoudt tot buurgemeenten? Klik dan op deze site.

Gerelateerd